OKOBIOTECH

Uživatel: Nepřihlášen

Vyhodnocení projektového záměru

Druh organizace











Popište, prosím, Vaše odborné zaměření a klíčové oblasti Vašeho zájmu o spolupráci:


Uveďte prosím, do které z uvedených oblastí spadá Váš záměr:









Které z uvedených služeb konsorcia Vám pomohou v realizaci Vašich záměrů:







Máte vypnuté zobrazení obrázků - nelze provést vizuelní kontrolu

Copyright © 2008 OKO.BIO.TECH
Veřejné stránky